Jezelf zijn op werk

“Zoek een werkomgeving die aansluit bij jouw natuur: jouw eigenschappen en voorkeuren, zodat je jezelf kunt zijn.” Dat is vaak mijn advies als het aankomt op werk vinden dat bij je past en tevens een van de belangrijkste elementen voor duurzaam werkgeluk.

Maar ‘jezelf zijn’, wat is dat eigenlijk? Wanneer ben je ‘jezelf’?

Wat bedoelen we met ‘jezelf’?

Laten we beginnen met de eerste vraag: wat is die ‘zelf’ waar we vaak naar refereren?

Als we het hebben over onze ‘zelf’ dan refereert dat vaak naar het beeld dat we van onszelf hebben: bijvoorbeeld de waarden die we belangrijk vinden en de normen die we voor onszelf hanteren.

Je zou kunnen zeggen dat we als mensen bestaan uit verschillende kanten en afhankelijk van de context of rol waarin we ons begeven, treedt een bepaalde kant op de voorgrond. Dit is niets meer en niks minder dan een gezonde manier om je gedrag af te stemmen op je omgeving en rekening te houden met anderen.

Wel is het goed om ervoor te waken dat je niet te veel je gedrag en zijn afstemt op je omgeving als dit ten koste gaat van wat jij belangrijk vindt of als dit voor een te lang tijd indruist tegen jouw eigen natuur.

 

Wanneer ben je ‘jezelf’?

Je zou vanuit twee verschillende dimensies kunnen bekijken hoe ‘jezelf’ zijn er in de praktijk uitziet.

Op gedragsniveau kun je kijken of je gedag, dat wat je doet en zegt, in lijn is met je waarden en overtuigingen.

Op gevoelsniveau, betekent het dat je het gevoel hebt dat je je kunt gedragen op een manier die aansluit bij jouw normen en waarden, dat wat jij belangrijk vindt. Kortom, jezelf zijn op gevoelsniveau betekent dat je gedrag voor je gevoel overeenkomt met jouw zelfbeeld in die specifieke situatie.

 

Kanttekening bij Jezelf zijn 

Met het bovenstaande in gedachte, kunnen we reflecteren op het advies “Zoek een werkomgeving die aansluit bij jouw natuur: jouw eigenschappen en voorkeuren, zodat je jezelf kunt zijn.”.

Je omgeving is voor een deel bepalend in welke mate je ‘jezelf’ kunt zijn.

Ten eerste is het belangrijk om te beseffen dat de mate waarin je jezelf kunt zijn op je werk verschilt per baan. Verschillende rollen komen met verschillende verwachtingspatronen.

Neem bijvoorbeeld klantenservicemedewerkers. Van hen wordt verwacht, ongeacht hoe zij zich voelen, dat ze ten alle tijden vriendelijk en dienstverlenend opstellen naar hun klanten. In zo’n functie is er vaak minder ruimte om de hele tijd  volledig ‘jezelf’ te kunnen zijn dan wanneer je werkt in een omgeving met minder gedragsvoorschriften.

Pas op voor de ‘Authenticity trap’

Ten tweede bestaat er zoiets als de ‘Authenticity trap’. De authenticity trap houdt in dat er aan de ene kant zowel een verlangen als verwachting is dat je zoveel mogelijk jezelf bent maar op het moment dat je daarin doorschiet, wordt het al snel ervaren als ‘te kwetsbaar’ en ‘onprofessioneel’.

Die scheidingslijn is vaak niet eenduidig gedefinieerd en waar die grens precies ligt verschilt vaak per context waarin je je begeeft.

Je persoonlijkheid is geen vaststaand gegeven

Ten slotte is het goed om te begrijpen dat je persoonlijkheid geen vaststaand gegeven is. Je kunt nieuwe kanten van jezelf ontdekken, die op dit moment misschien nog niet in lijn zijn met het beeld dat je hebt van jezelf maar iets wat naar verloop van tijd wel onderdeel kan worden van dit zelfbeeld. In andere woorden: je normen en waarden kunnen door de tijd heen veranderen.

 

Jezelf zijn op werk, kwestie van balans

Concluderend, geloof ik dat jezelf zijn op werk een kwestie is van het vinden van een evenwicht wat goed voelt voor jou.

Het is gezond om beroep te doen op je aanpassingsvermogen op het moment dat je omgeving daar om vraagt. Ook als dat betekent dat je daarom soms bepaalde waarden laat  vallen in een specifieke context. Maar op het moment dat het evenwicht te ver doorschiet en je meerdere van je waarden moet laten vallen, is het belangrijk om na te denken of je niet teveel van ‘jezelf’ opoffert voor die specifieke situatie.

 

Wil je meer weten over jezelf zijn op het werk, lees dan ook dit artikel (in het Engels).

Over Lian

Leuk dat je dit artikel hebt gelezen. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten heeft gebracht. Mocht je voor het eerst een artikel van mij lezen: ik ben Lian Angelino, loopbaancoach voor vrouwen.

In mijn coaching combineer ik mijn achtergrond in Mentale gezondheidswetenschappen, Arbeidspsychologie en leiderschapsontwikkeling om vrouwen verder te helpen in hun loopbaan. 

Je kunt bij mij terecht als je vastloopt in je werk of persoonlijke leven. 

Klik hier voor meer informatie.

career coach for women

Work With Me

0 Comments

Pin It on Pinterest

Share This